O škole  

Od 8. do 12. července 2024 se otevřou dveře Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, která pro vás v Plzni a Chebu připravila pět dnů nabitých zajímavými poznatky z ekonomických disciplín.


Letošní téma letní školy je „Ekonomické dobrodružství: Od nováčků až k expertům“.
Po loňském úspěchu se opět letos otevře chebská část fakulty, kde letní škola proběhne ve stejném termínu.

Akce je určena všem, kteří navštěvují ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a jsou ve věku 7 – 15 let. Účastníci budou rozděleni do skupin podle věku.

V rámci letošního ročníku si účastníci vyzkouší, jaké je to studovat na ekonomické fakultě, naučí se kriticky zhodnotit, zda jsou jim předkládané informace relevantní, naučí se rozpoznat dezinformace a zamyslet se nad tím, jak je jejich rozhodování v ekonomických otázkách každodenního života ovlivňováno manipulativním chováním druhých stran. Každý z pěti dní představuje jeden ročník studia a v pátek odpoledne vše končí promocí mladých účastníků za přítomnosti rodinných příslušníků.

Získané znalosti a dovednosti si účastníci vyzkouší hravou interaktivní formou workshopů, diskuzních přednášek, tematických her včetně aktivit ve venkovním prostoru a vhodnou tematickou exkurzí. Po absolvování uvedeného programu budou účastníci schopni posoudit vliv předkládaných informací a nenechají se vmanipulovat do rozhodnutí a situací, které mohou mít neblahé následky.

Na závěr účastníci obdrží certifikát o úspěšném absolvování HOMO ECONOMICUS, který jim bude předán na slavnostní promoci. Pro rodiče 


Program je připraven v prostorách Fakulty ekonomické ZČU
  • Plzeň: Univerzitní 22
  • Cheb: Hradební 22
Dozor je zajištěn po celou dobu programu od 8:00 do 16:00.
Výuka bude probíhat v čase od 8:30 do 15:30.
Účastníci budou po dobu akce pojištěni.
Účast na letní škole je za poplatek 900 Kč (bližší informace k platbě na záložce Přihláška).
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku.


 Přihláška 

Pro přihlášení je nutné zaslat předběžnou registraci (elektronickou cestou vyplněnou přihlášku) na lsfek@fek.zcu.cz do 28. června 2024 (do předmětu prosím uveďte místo, kam účastníka přihlašujete).

V případě, že budou účastníci po ukončení denního programu letní školy odcházet bez doprovodu rodičů, je nutné vyplnit Prohlášení o samostatném odchodu účastníka (součást přihlášky).

Přihláška na letní školu

Současně s přihláškou je potřeba vyplnit formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete na tomto odkazu. Formulář je nutné doručit nejpozději první den letní školy.

Účastnický poplatek 900 Kč musí být uhrazen do 28.června 2024.
Poplatek zahrnuje pitný režim po celý den, oběd ve vysokoškolské menze, drobné občerstvení.

Platební údaje:
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 514003
Banka: KB, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, Czech Republic
Adresa organizátora/vlastníka účtu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika
Vzkaz pro příjemce: zde napište příjmení účastníka a místo kam účastníka přihlašujete (Plzeň/Cheb)

Pořadatel si vyhrazuje z důvodu limitované kapacity právo výběru účastníků.


 Kontakt PLZEŇ

Zuzana Marie Hladká


Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
E-mail: lsfek@fek.zcu.cz
Telefon: 377 633 025

CHEB

Romana Kočvarová


Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Hradební 22, 350 11 Cheb
E-mail: lsfek@fek.zcu.cz
Telefon: 377 633 513