O škole  V termínu 11. - 15. 7. 2022 se otevřou dveře Fakulty ekonomické ZČU, která znovu přichystala pět nabitých dní plných zajímavých poznatků z ekonomických a dalších disciplín.


Letošní téma letní školy je „Finanční gramotnost aneb Investice do budoucnosti“.
Po loňském úspěchu se opět letos otevře chebská část fakulty, kde letní škola proběhne ve stejném termínu.Akce je určena všem, kteří navštěvují ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a jsou ve věku 7 – 15 let. Účastníci budou rozděleni do skupin podle věku.

V rámci tohoto týdne si účastníci vyzkouší, jaké to je studovat na ekonomické fakultě. Každý z pěti dní představuje jeden ročník studia a v pátek odpoledne se končí promocí. Účastníci poznají, že ekonomika není pouze o číslech, ale také o širších společenských souvislostech. Budou se zabývat hodnotou peněz a způsobem jejího zvyšování, volbou mezi okamžitou spotřebou a jejím odkladem do budoucnosti (spoření, investice) nebo fungováním online transakcí včetně jejich úskalí a kyberbezpečnosti. Součástí budou také aktivity vedoucí k získání povědomí o technických prostředcích platebního styku, moderních technologiích ve spoření a investování, orientaci v kybernetické bezpečnosti v souvislosti s finančními transakcemi a technikách zvyšování hodnoty peněz. Získané znalosti pomohou účastníkům zlepšit si orientaci ve světě financí, a především v technických aspektech tohoto téma. Po absolvování uvedeného programu budou účastníci schopni přizpůsobit své rozhodování a chování základním principům z oblasti finanční gramotnosti. Účastníci letní školy získají informace, které je budou motivovat k efektivnímu hospodaření s penězi i budoucím investicím.

Na závěr účastníci obdrží certifikát o úspěšném absolvování HOMO ECONOMICUS, který jim bude předán na slavnostní promoci. Pro rodiče 


Program je připraven v prostorách Fakulty ekonomické ZČU
  • Plzeň: Univerzitní 22
  • Cheb: Hradební 22
Dozor je zajištěn po celou dobu programu od 8:00 do 16:00.
Výuka bude probíhat v čase od 8:30 do 15:30.
Účastníci budou po dobu akce pojištěni.
Účast na letní škole je za poplatek 600 Kč (bližší informace k platbě na záložce Přihláška).
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku.


 Přihláška 

Pro přihlášení je nutné zaslat předběžnou registraci (alespoň elektronickou cestou vyplněnou přihlášku) na lsfek@fek.zcu.cz do 30. června 2022 (do předmětu prosím uveďte místo, kam účastníka přihlašujete). Vyplněnou a podepsanou přihlášku v papírové podobě je nutné doručit nejpozději do začátku letní školy osobně či poštou. Adresa a jména odpovědných osob jsou v záložce kontakty.

V případě, že budou účastníci po ukončení denního programu letní školy odcházet bez doprovodu rodičů, je nutné vyplnit Prohlášení o samostatném odchodu účastníka (součást přihlášky).

Přihláška na letní školu - Plzeň (DOCX)
Přihláška na letní školu - Plzeň (PDF)

Přihláška na letní školu – Cheb (DOCX)
Přihláška na letní školu – Cheb (PDF)

Současně s přihláškou je potřeba vyplnit formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete na tomto odkazu. Formulář je nutné doručit nejpozději první den letní školy.

Účastnický poplatek 600 Kč musí být uhrazen do 30.června 2022.
Poplatek zahrnuje pitný režim po celý den, oběd ve vysokoškolské menze, drobné občerstvení.

Platební údaje:
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 514003
Banka: KB, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, Czech Republic
Adresa organizátora/vlastníka účtu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika
Vzkaz pro příjemce: zde napište příjmení účastníka a místo kam účastníka přihlašujete (Plzeň/Cheb)

Pořadatel si vyhrazuje z důvodu limitované kapacity právo výběru účastníků.


 Kontakt PLZEŇ

Zuzana Marie Hladká


Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
E-mail: lsfek@fek.zcu.cz
Telefon: 377 633 025

CHEB

Romana Kočvarová


Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Hradební 22, 350 11 Cheb
E-mail: lsfek@fek.zcu.cz
Telefon: 377 633 513